Fotogalerie
Zasněžená cesta na zast. Kotlanova. Zasněžená cesta. Zasněžené stromy.
Konec zasněženého lesa. Zasněžený hádecký lom.
Detail Stránské skály. Šalina s pozadím Stránské skály.
Cestička na Stříbrnické v Hrubém Jeseníku. Západ slunce na Stříbrnické v Hrubém Jeseníku.
Cesta v Mariánském údolí na podzim. Západ slunce nad Brnem. Les v Mariánském údolí.
Detail barevných bobulí. Detail dubových listů.
Detail kůry stromu obrostlé mechem. Svah pod vyhlídkou Na skalách.
Detail koruny se stromovým parazitem. Kmen obrostlý stromovým parazitem.
Detail Jaterníka Podléšky před mechem. Detail Jaterníka Podléšky s čepičkami dubových žaludů.
Neudržovaná lesní pěšina. Ponurý zkroucený bezlistý les s mechem obrostlými kameny.
Doleva nahnuté pokroucené duby. Stín kmene na kamenité pěšině. 'Zábradlí' z padlého kmene.
Mechem obrostlý lesní sráz. Dubový háj bez listí.
Mechem porostlé kmeny jarního lesa. Pole kvetoucích sasanek z pohledu motýla.
Detail mechu na okraji hádeckého lomu. Pokroucený kmen koruny stromu.
Detail kvetoucího hrachoru. Listnatý les v létě.
Pohled čmeláka na pole dymnivek. Detail kvetoucí trnky.
Orosené rostoucí konvalinky v listí. Čmelák sosající na dymnivce.
Na vratkých nohách stojící koloušek. Srnka snažící se odlákat mě od kolouška.
Stočený koloušek čekající na maminku. V 'rožku' se schovávající malý koloušek.
Sluneční paprsky zpoza mraku. Kapraď na skalách mohelské stepi.. Kaktus na mohelské stepi.
Ležící kočička. Sedící kočička.
Hříbek z boku. Hříbek zepředu.
Pohled ze středu Jihlavky proti proudu. Vyhlídka na dukovany i s vyhlídkou :).
Šípek a kříž na mohelské stepi. Detail hladiny Jihlavky u břehu. Splav na Jihlavce.
Zákrut Jihlavky.
Detail mechu. Detail listí a mechem obrostlé klády.
Detail barevného listí a  kamene obrostlého mechem. Detail mechu.
'Malovaný' les v protisvětle. Nazlátlý strom před modrou oblohou. Šembera s detailem okraje.
Les 'malovaný štětcem'. Ponurý 'akvarel' lesa.
Detail javorového listu. Pohled zvrchu na zem pokrytou listím a houbami.
Obrázky jsou odkazy s popisky, doporučuji prohlížet přes nabídku pravého tlačítka v novém okně.